Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/croinfo1/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_sidebar.php on line 8
Login
Register

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/croinfo1/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 278

Home

Vijesti iz regije

Hrvatska

Svijet

Zanimljivosti

Razno

Sport

Hrvatska

Croinfodesnogore02

Korisnička ocjena: 4 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica neaktivna
 

Liburnijski limes je sustav bedema, nadzornih promatračnica i kula, zapravo skup obrambenih objekata kojima je kasnorimska država pokušala obraniti i zaštititi istočne granice Italije od provala barbara s istoka. Rimsko Carstvo taj sustav utvrđenja i zatvarača nad komunikacijskim smjerovima na našem području gradi tijekom 4. stoljeća. Središnji vojni logor s upravno-zapovjednim središtem bio je izgrađen na mjestu priobalnog naselja Tarsatica (Stari grad u središtu Rijeke).

Iz Tarsatike je tekao zid (limes) s raspoređenim promatračnicama i kulama preko Kozale i Velog Vrha prema Donjem Jelenju. Drugi zid izgrađen je na krševitim vrhuncima povrh Obruča (gornjega toka Rječine), odakle je vijugao udolinom u zaleđu Studene te se uzdizao u planinsko zaleđe, prema Željeznim vratima. Sljedeći ogranak limesa čini i danas granicu između Slovenije i Hrvatske i zatvara kotlinu između Prezida i Babnog polja. Limes je prostorno najveći, nažalost nedovoljno dostupan graditeljski spomenik kasnoantičkoga doba u našoj županiji, a konzervirane su i dostupne kraće dionice na području grada Rijeke (Kalvarija), Studene (Za Presikom i Vranjeno) i Prezida.

Lokacija Vranjeno (klik na sliku za povećanje):

Lokacija Prezid :

Zaštitni bedemi, čije ostatke nalazimo od Tarsatice do Prezida u Gorskom kotaru, bili su dio fortifikacijskog sustava koji je nastao krajem IV. stoljeća u strahu od barbarskih napada. Ti su zaštitni zidovi zatvarali pristup neprijateljskoj vojsci sa istoka prema Liburniji i preko Julijskih Alpa dalje na zapad, prema metropoli Rimskog Carstva.
Taj tzv. Liburnijski limes obrambeni je sustav koji se sastoji od četiri nekontinuirana zida zatvarača. Poštujući konfiguraciju zemljišta, obrambeni se zidovi lučno savijaju po planinama i njihovim međuprostorima zatvarajući moguće prolaze kroz prirodne propuste na zemljišta. Posljednji obruč je utvrda kod Prezida, a limes je postavljen oko polja gdje se smjestio Prezid, gradić koji svoje ime, po svemu sudeći, duguje upravo tome zidu. Poštujući prirodnu konfiguraciju zemljišta, zidovi se lučno savijaju po planinama i njihovim međuprostorima, zatvarajući moguće prolaze kroz prirodne propuste na zemljištu. O Liburnije protezao se duboko u zemlju Japoda a njegove ostatke nalazimo i u Sloveniji oko Vrhnice, Logateca, Lanišća, Rakitne te pred istočnom obalom Soče. No ostaci u okolini Prezida kazuju da je ovdje postojao obruč koji je započeo kod brijega Straža, zatim išao preko Vražjeg Vrteca i presjedao cestu te zaobišao Babno Polje i Prezid te se preko Hriba penjao prema Milanovom Vrhu.

Zahvaljujući dodatnim istraživanjima Bogdana Mlakar iz Prezida tijekom 1980. godine na koti 904 sjeverno od ceste Prezid - Babno Polje na zapadnoj padini zvanoj "Planina" tik pod vrhom završavaju tragovi limesa oko Prezida (Mlake-Dolci-Konfin) a on se zatim nastavlja iznad Gredica.Samo jedan metar južno od trigonometrijske točke 904. gdje se nalazi betonski kamen međaš iskopana je jama dubine 10 metara, a još dublje u njoj betonska je šahta. Tu je kraljevina Jugoslavija 1939./40. godinu namjeravala sagraditi masivni topovski bunker u sistemu utvrđenja tzv. Rupnikove pogranične linije jer nije bilo daleko do talijanske granice, Linija limesa identična je današnjoj granici parcele - sjenokoše sada većinom obrasle šumom katastarske čestice 1797, 2793 i 2794. K.o.Prezid. Dok je s južne strane kote 904. velika strmina i klisure, sa sjeveroistočne i sjeverne strane blaga je padina i upravo tu je naslagan zid po svojoj prilici u svrhu obrane vrha. S gornje strane zid je u presjeku skoro ravan, dok mu odronjeno kamenje s donje strane dopire i na 3-4 metra. Zid ide po dužini izohipsom, da bi se kod jugozapadnog skretanja počeo uspinjati, neznatno prelazeći granicu na slovensku stranu, a zatim se gubi u prirodnom stijenju, koje na strmini preuzima obrambenu ulogu. Sjeverna strana kote je u ravniciu načičkana svakojakim kamenjem, te malo pažljiviji promatrač zanesenjak stječe dojam da je tu nekoć postojalo neko minijaturno naselje ili bar sjajna promatračnica, jer se pogledom dopire do Zbitki, Križne gore i dalje. Sa strateškog aspekta zaista genijalno iskorišteno. Time je opovrgnuta ovdašnja laička tvrdnja, da je limes oko Prezida služio kao ograda unutar koje je bio zverinjak i feudalno lovište. Možda su se feudalci mudro poslužili tim zidom, ali ga kmetovi nisu gradili i slagali radi lova.

U svom istraživačkom pohodu pok. Bogdan Mlakar nasumce je izabrao relativno nešto uži dio ostataka zida i započeo s otkopavanjem. Bila mu je namjera da dopre do početka vertikalnog dijela zida, jer je pretpostavljao, da je on okomito zidan a kasnije ga je zub vremena razvaljivao. S krampom je odvaljivao prilične komade kamenja na kojima nije bilo tragova razbijanja ili klesanja, te je na duljini od 1,5 metara

okomito na smjer zida. zaista našao na nešto pravilnije slagano kamenje ali bez idealne okomice. Od dna iskopa, a to bi po njemu mogao biti temelj zida, pa do gornjeg brida, zid je bio visok 1,3 metra..U vrijeme Mlakarovih istraživanja, 1979. i 1980. godine, na zidu i kamenju nije bilo nikakvih tragova vapna ili žbuke, po zidu su rasle debele ljeske pa čak i velike smreke, te se njihovo korijenje ispreplelo i priklještilo kamenje u gornjim dijelovima zida (croinfo.net history-researching team)