Korisnička ocjena: 4 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica neaktivna
 

IMG 0598

 

"Novi vodovod u Sušaku bio je izgrađen u toku 1913. - 1914. g., dakle, pred sam početak Prvog svjetskog rata, a voda je korištena s izvora Rječine čija se lokacija nalazi na 318 m nadmorske visine, a udaljen je od Sušaka 19 km. Vodovod s toga izvora išao ie gravitacijom niz tok Rječine sve do Pašca, Donje Orehovice, a odavde na brdo Sv. Križ, gdje se nalazio (nalazi) rezervoar na 178 m nadmorske visine, udaljen 16.372 m od izvora Rječine; kasnije je izgrađen i drugi. Ovom vodom koje je u tadašnje doba bilo dovoljno, opskrbljivani su Trsat i Sušak s 2/3 količire vode, a 1/3 bila je usmjerena na bližu okolicu Sušaka, najužu, tj. Pećine, Podvežicu te Krimeju; ta su naselja tek tada dobila vodu. U nekoliko navrata gradili su se rezervoari kako na Sv. Križu, tako i u Donjoj Vežici kod stare škole te najkasnije u Martinšćici sa strojarnicom; ova je imala zadatak da u sušnim godinama osigura s kaptiranih izvora - koji su se nalazili od crpne stanice uz rub padine ispod Sv. Križa prema Dragi uz desnu obalu korita potoka - dovoljno vode za cijeli Sušak, Trsat, Pećine i Podvežicu."

Ovo je reportaža o njima i cijelom tom području.

"Ti rezervoari služe i danas svojoj svrsi, a od same izgradnje vodovoda u Martinšćici tu se nalazio i stan tehničkog rukovoditelja i kontrolora svih rezervoara te ljudi koji su po potrebi rukovali strojarnicom. U toj zgradi u prizemlju, tik do korita potoka, bila je strojarnica, a iznad nje bio je stan u kojern je stanovao kontrolor vodovoda. Od početka rada vodovoda u tom je stanu stanovala obitelj Antona Šustara koji je bio glavni kontrolor svih rezervoara, a njega je zamijenio Karadžija (oženjen za našu sestru Štefu), koji se s obitelji uselio u tu zgradu prije 1948. godine.
Napominjem da je 1921. g. bila jedna od najsušnijih godina jer je tada potpuno presušio izvor Rječine, a to je bio upravo poticaj da se iskoriste bogati izvori vode u podnožju brijega Sv. Križ u Martinšćici u dužini od oko 500 do 600 m, pa se 1922. i 1923. g. i ta voda čuvala u rezervoarima kod crpne stanice. Iz nje se po potrebi, posebice ljeti tjerala voda kroz velike cijevi u rezervoare na vrhu Sv. Križa. Lijeva obala potoka na području koje je formirano od naplavina potoka (nanosa), a na potezu od prvog rezervoara kaptiranog izvora (sjevernije od zgrade vodovoda) bila je obrasla velikim stablima topole trepetljike koja je tu samoniklo rasla još prije 1920. g. Ova su stabla, čineći šumsku površinu, zauzimala oko jednog hektara (10.000 m2), a vrlo su brzo rasla u visinu budući da je korijenje tijekom cijele godine uvijek imalo dovolino podzemne vode. Ovaj je šumoviti dio ujedno služio kao živa zaštita od udara (refula) bure koja je tu oduvijek snažno puhala." (Iz knjige Martinšćica u srcu R. Pauera Paškvana i I. Paškvana, KČS Kostrena, 2012. str. 64)

 

U slijevno područje izvora u gradu Rijeci ubraja se i izvorište Martinšćica, koje se vodom opskrbljuje s područja Grobničkog polja iz smjera Čavala (BIONDIĆ, 2003.). Izvorište se nalazi u uvali Martinšćica između Sušaka i Kostrene, a danas ga čini deset bunara koji su se postupno kopali i uključivali u vodoopskrbni sustav grada. Od tih deset trenutno su po mojim informacijama van upotrebe tri, i to bunari broj 1, te posljednja dva izgrađena šezdesetih godina - ne znam im broj, ali pretpostavljam broj 9 i 10? Nakon suše 1921. god. započela su prva istraživanja u Martinšćici, a dvije godine kasnije stavljen je u funkciju prvi bunar. Usporedno sa širenjem grada i povećanjem potreba za vodom kopali su se novi bunari. Bunari su zapravo desetak metara duboke bušotine do podzemne vode, koja pod vlastitim uzgonom izlazi na površinu, pa ti bunari zapravo imaju obilježja krških izvora. U doba visokih voda osobito su izdašni (BIONDIĆ, 2001.).

 

I za kraj, kako bi postojeće rezerve pitke vode sačuvali za buduće naraštaje, moramo biti svjesni potencijalnih ugroza. Pojedina su izvorišta riječke vodoopskrbe izloženija potencijalno negativnim utjecajima zbog lokacije. Primjerice, bunari u Martinšćici, zbog lošeg stanja kanalizacijskog sustava naselja Vežica u blizini kojeg se nalaze, kao i zbog izgradnje dijela riječke zaobilaznice ponad izvorišta, izloženi su mogućim dodatnim fekalnim i mikrobiološkim onečišćenjima ako se sustavi ne budu kvalitetno održavali.

 

Krenimo mi u obilazak:

 

Aero

 

Aero pogled na područje koje nas zanima, a ono obrubljuje žica koja ide duž parkirališta Viktor Lenca uzvodno do početka uspona klanca prema Dragi (cijelo područje nije na slici, ima još), te se podnožjem brda prema Vežici vraća nazad prema Martinšćici, a završava sa cca 100 m ograde uz cestu prema Kostreni. Područje je poveliko, ali mu je i važnost za Rijeku ogromna.

 

 

Aero1

 

Karta sa ucrtanim objektima i lokacijama koje ćemo posjetiti, tako da lakše pratite!

 

IMG 0556

 

Prva fotka za početak - nalazimo se na lokaciji broj 11, tu je dio starog toka - voda koja izlazi iz bunara broj 1, te s desne strane stara kapija i vrt(?)

 

 

IMG 0557

 

Sad idemo na sasvim drugi kraj, skroz uzvodno - te ćemo od tamo polako ići prema ovom mjestu odakle smo obilazak počeli. Ovo je kanal izgrađen pred desetak godina u sklopu zaštite izvorišnog područja od poplavnih i zagađenih voda koje bi mogle doći s novosagrađene riječke obilaznice kroz Dragu. Na karti - lokacija br 10. Primijetite na karti kako se iznad broja 10 nalazi stari tok u koji se više ne izlijeva voda iz pravca Drage, već se novim nepropusnim kanalom s lijeve strane izvorišnog područja čim brže evakuira do iznad Viktor Lenca i dalje starim tokom u more.

 

IMG 0558

 

Idemo dalje nizvodno ...

 

IMG 0560

 

U trenutku obilaska prošli tjedan vode je bilo na sve strane, pa je tako i iz bunara broj 5 izlazila na preljev te kanalom dalje nizvodno ... Lokacija bunara 5 na karti je kod broja 6.

 

IMG 0561

 

Inače brojevi bunara su redom kako su bunari stavljani u funkciju, dakle broj 1 je najstariji iz 1923., a 10 najmlađi, iz šezdesetih.

 

IMG 0562

 

Unutar kružne građevine je bušeni bunar, voda se crpi ili pod unutarnjim pritiskom sama suklja van ...

 

IMG 0563

 

Iako je voda iz ovog starog dijela kanala skrenuta, ona ipak podzemno u njega dolazi, kao što se lijepo vidi iz ove fotke ... pogled uzvodno

 

IMG 0564

 

 

... i pogled nizvodno

 

IMG 0565

 

IMG 0566

A ovdje nedaleko od lokacije br. 6 (ili bunara br. 5) nalazi se priprema za novi bunar, cijev je postavljena i pod pritiskom voda iz dubine kroz nju suklja van, te dijelom odlazi u staro korito, a dijelom površinski livadom teče do drugog kanala nizvodno

 

IMG 0567

 

I ovdje vidimo još jednu cijev, ali manju, i potok koji nastaje od vode koja iz nje izlazi ...

 

IMG 0568

 

Lokacija na karti je između brojeva 4 i 7, most nizvodno od spoja kanala koji vodu dobiva iz bunara 5 i nekadašnjeg glavnog toka potoka Javor

 

IMG 0569

 

A ovo je stari tok Javor potoka glean uzvodno, te lijevo od njega srednje stara strojarnica, koja je označena brojem 4 na karti i van upotrebe kao i ona najstarija pod brojem 5 na karti

 

IMG 0570

 

Stari tok potoka slikano s mosta nizvodno

 

IMG 0571

 

Spuštamo se do ukopanog bunara broj 4 - na karti lokacija označena brojem 7

 

IMG 0572

 

IMG 0573

 

IMG 0574

 

Da ne prifali, malo naštimavanja kamere, i tri fotke bunara 4 su tu  :)

 

IMG 0575

 

Prošli smo bez zaustavljanja kraj lokacije 5 gdje je sada najnovija strojarnica, koja je u pogonu, a ova pravokutna zgrada je jedan od dva bunara građenih šezdesetih i sada van funkcije, na karti lokacije 8 i približno 9

 

IMG 0576

 

Na karti lokacije 2 - bunar broj 2 i 3 - najstarija povijesna strojarnica iz doba stare Jugoslavije, danas obnovljena i ušminkane fasade ...

 

IMG 0577

 

Podsjetimo na naš uvodni tekst: 

 

 "Ti rezervoari služe i danas svojoj svrsi, a od same izgradnje vodovoda u Martinšćici tu se nalazio i stan tehničkog rukovoditelja i kontrolora svih rezervoara te ljudi koji su po potrebi rukovali strojarnicom. U toj zgradi u prizemlju, tik do korita potoka, bila je strojarnica, a iznad nje bio je stan u kojern je stanovao kontrolor vodovoda. Od početka rada vodovoda u tom je stanu stanovala obitelj Antona Šustara koji je bio glavni kontrolor svih rezervoara, a njega je zamijenio Karadžija (oženjen za našu sestru Štefu), koji se s obitelji uselio u tu zgradu prije 1948. godine."

 

Na ovoj fotki vidimo ustvari pod one dvije betonske trake desno stari tok potoka nizvodno od bunara broj 2, odušnike komada tri rezervoara vode, te kuću sa nekadašnjom strojarnicom u prizemlju i stanom na katu ... adresa - Martinšćica 6

 

IMG 0578

 

Bunar broj dva, jedan od dva prvoizbušena - već 1923. godine

 

 

IMG 0580

 

Pogled u stranu brda prema Vežici, rezervoar s odušnicima i stepenice koje baš ne vode nikamo osim do ograde vodozaštitne zone

 

IMG 0581

 

Zgrada strojarnice vodocrpilišta ... sada skladište i uredi

 

IMG 0582

 

Bez obzira na novu fasadu stara zgrada se vidi nadaleko

 

IMG 0586

 

Još pogled malo dalje nizbrdo ... a kako rekoh adresa je ...

 

IMG 0585

 

... Martinšćica 6

 

IMG 0587

 

I sad šećer ... ulazak u bunar broj 1, prvi od deset današnjih, iskopan pred oko 95 godina, danas se ne koristi

 

IMG 0588

 

Zaista i djeluje najstarije :D

 

IMG 0589

 

Unutrašnjost bunara 1 (i lokacija na karti je 1) ... ppogled na strop ... oštećenja zuba vremena

 

IMG 0593

 

I dalje strop

 

IMG 0590

 

Električni dio postrojenja bunara 1

 

IMG 0594

 

Pobliže ...

 

IMG 0591

 

Tu iznad na zidu se nalazi od vlage poprilično uništen nacrt, iz kojeg se ipak ponešto razabire ...

 

IMG 0592

 

Ispod ove šahte žubori voda, a desno od nje kroz ovaj otvor na koji slučajno pokazuje prst mojeg vodiča ...

 

IMG 0595

 

... tu istu vodu u svom njenom obilju možemo i vidjeti ... strelica označava tok

 

IMG 0596

 

Pogled unazad prema nekadašnjem crpilištu (na karti gledamo od lokacije 1 na lokaciju 3) - dakle kao i kod uzvodnijeg bunara broj 2 ove dvije betonske trake lijevo su nekadašnji tok potoka koji je sada natkriven ... tu su bile pergole i sjenica, a sada su ostali samo stupovi koji nam govore o nekadašnjoj krajobraznoj brizi o izgledu građevina kojima ljepota nije prva svrha ...

 

IMG 0597

 

Nekadašnji tok, ostaci stupova pergole

 

IMG 0599

 

Isto ...

 

IMG 0598

 

Bunar broj 1, najstariji bunar izvorišta Martinšćice

 

IMG 0600

 

Pogled prema vežičkom brdu ... tu su smještene trafostanice koje su davale potrebnu struju za pogon vodocrpilišta ... dolje je nova, gore napuštena stara ... njih ćemo obići malo pobliže

 

IMG 0601

 

Lijevo nova, gore stara trafostanica, lokacija je malo lijevo i iznad stare strojarnice (broj 3 na karti)

 

IMG 0602

 

Još malo bunara 1, ipak sam pod dojmom povijesti

 

IMG 0603

 

I opet bunar 1, sada predzadnji put

 

IMG 0634

 

I ovo je zadnji put za bunar 1! Lokacija odakle snimam sada svima je dostupna, to je slijepa cesta sa zapadne strane vodozaštitne zone, koja od samog zavoja ide svojih dvjestotinjak metara do povijesne strojarnice, i u biti vodi do stana na katu iznad nje! Nekad je i to bilo zaključano, sad je kapija širom otvorena.

 

IMG 0635

 

Nova trafostanica, iza nje stara

 

IMG 0636

 

Strogo zabranjen ulaz, a sve širom ... hvala na pozivu! Idemo ravno do kraja ograde da bacimo pogled dolje!

 

IMG 0638

 

Bunar broj 2, nova strojarnica, natkriveni stari kanal ... lijep pogled odozgo

 

IMG 0639

 

Pogled ulijevo - u stijene usječena mala ostava

 

IMG 0637

 

Stara trafostanica

 

IMG 0640

 

isto ...

 

IMG 0641

 

Penjem se gore prema njoj, pogled dolje otkriva da se iza zida ceste nalaze prostorije ostava ili slično ... ne čine se korištene u zadnje vrijeme

 

IMG 0642

 

Izbliza - stara trafostanica za vodocrpilište Martinšćica

 

IMG 0643

 

Izbliza i iskosa - stara trafostanica za vodocrpilište Martinšćica

 

IMG 0644

 

I za kraj ove foto tekstualne reportaže - pogled s podesta stare trafostanice dolje, lijevo je zgrada najstarije strojarnice. Toliko!

(croinfo.net water lovin' team)