Autor Tema: Kronologija Trsata by Kobler  (Posjeta: 2141 )

0 Članova i 1 Gost pregledava ovu temu.

Offline kobler

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • Datum registracije: Sij 2013
  • Postova: 474
Kronologija Trsata by Kobler
« : 20.07.2015., 12:50:20 »
Kronologija Trsata što sam do sada uspio prikupiti.
Dodaci, ispravci i sl. su dobrodošli.

Trsat

Arpadovići
? - 1116. Arpadovići
o    knez Sergije

Frankopani
1118.  Frankapani
o    ili nešto kasnije knez Dujam

1225.
o   hrvatsko-ugarski kralj Andrija II. daruje knezovima Krčkim (kasnijim Frankopanima) Vinodolsku županiju, ali je do definitivne legalizacije došlo tek 1251. godine (CD III:244)
o   Paškal Vazmina župnik: sudjelovao kod sastavljanja vinodolskog zakonika 1288. god.
o   Aleksandar Đurđević: spominje se 1291. god. kod prijenosa kućice iz Nazareta na Trsat.


-1390. Stjepan Frankopan

1390.-1405. Ivan Frankopan
o    Ivan ne isplaćuje udovi Katarini i kćeri Elizabeti određeni miraz, pa ime je konačno do isplate založio Trsat, Bakar i Bribir. Elizabeta se udala za Fridrika Celjskog.

Celjski
1405. - 1422. Friedrich Celjski
o    Donijela mu u miraz Elizabeta Frankapan, [[Bakar]], [[Bribir]] i Trsat. Umrla 1422.


Frankopani
1422.-1432. Nikola Frankopan, odnosno sin Martin.

1432.
o    Po smrti Nikolinoj Ulrik Celjski diže parnicu kao sin Elizabete, tražeći da mu Frankopani vrate Trsat, Bribir i Bakar, odričući se odštete za izubljeni dohodak od 1422.
o    1435. Spor je završio  nagodbom nakon smrti Nikole, nakon više od deset godina. Sigismud je u travnju  1435. izvijestio zagrebački kaptol da je izglađen spor između Ivana i Stjepana s jedne  strane i grofa Ulrika Celjskog s druge strane zbog polovice otoka [[Krka]] i posjeda Trsat,  [[Bakar]] i Bribir za 32.000 florena miraza Ulrikove majke Elizabete. Ulrik je dobio  spomenute posjede u zalog za svotu majčina miraza. Kad bi braća isplatila tu svotu,  posjedi bi im bili vraćeni.35 (ARS AS CE III/140, B. Otorepec, Gradivo, 1435, april 4, Bratislava; Tahalloczy-Barabas :258)

1449.-1479. Martin Frankapan
o   Kada su Frankopani 1449. godine u Modrušu podijelili svoja imanja, Trsat i Bakar, Novi, Bribir, Kotor pripali su knezu Martinu. Martin je pokopan na Trsatu u crkvi.
o   1449.—1452. Jakov (Giacomo) Delfino, kapetan (Rački 1947:4)
o   1449.—1452. Gaspar Baldufer, podkapetan (Rački 1947:4)

1479. - 1490. Matijaš Korvin

Friedrich Habsburg
1490.
o   Vrlo rano Frankapani gube Trsat. Već godine 1490. osvaja ga prvi put, u ratu s kraljem Matijašem Korvinom, njemački car Fridrik III. U požunskom miru 7. XI. 1491. između kralja Vladislava II. Jagelovića i cara Fridrika III., u čl. 35. uglavljeno je da Fridrik uživa doživotno posjed Trsata, a po njegovoj smrti će ga njegov sin Maksimilijan vratiti Vladislavu. Na isto se obvezao i Maksimilijan u ispravi od 2. 1. 1492. u Innsbruku. Obvezu nije ispunio.
o   1499. Ivan della Torre (Thurn), kapetan, bivši riječki kapetan (1496)  (Rački 1947:4)
o   1503. Baltazar Waldstein, kapetan  (Rački 1947:4)

? - 1508. Maksimilijan
o   Rauber, trsatski kapetan
Venecija
1508., 2. 5. - 1509. Venecija
o   Jeronim de Zernotis, trsatski kapetan
o   Ratujući tobože protiv cara Maksimilijana osvajaju ga Mlečani. 26. 5. 1508. mletački kapetan Navagiero prisiljava carskog kapetana Johanna Raubera da se povuče s 250 momaka iz Rijeke u Ljubljanu. A 28. 5. 1508. predaje se i Trsat, u kome za zapovjednika postaje Rabljanin Jeronim Crnotić.

Frankopani
1509.-1529. Bernardin Frankapan
o   u lipnju Bernardin Frankapan, uz pomoć bana Bota, uspijeva istjerati Mlečane iz Trsata. Bernardin Frankopan vlada Trsatom i njegovim posjedom do svoje smrti, kada Trsat ponovno postaje carsko dobro, a u kaštel je smještena krajiška straža.

Turci
1527.
o   Prilikom prodora Turaka iz Like skupina konjanika upala je na Grobničko polje i zauzela Trsat.

Frankopani
1527. - 1530. Bernardin Frankapan
o   1529. - 1568. Nikola Rauber, kraljevski kapetan, kapetan i u Vinodolu  (Rački 1947:4)

1530. - ?, Stjepan III. (Ozaljski) i Katarina Frankapan
o   1529. - 1568. Nikola Rauber, kraljevski kapetan, kapetan i u Vinodolu (Rački 1947:4)
o   1535. Petar Dente, kraljevski kapetan
o   1540. Jeronim Jurišić-Zadranin, kraljevski kapetan (zalog za 1000 f. Laszowski 1923:100)
o   1542. Gašpar Rečan (Ričan), kraljevski kapetan (u zalog Laszowski 1923:100)
o   ? - ?, Ivan Ričan
Habsburg
1563. - ?, senjska kapetanija Primorske krajine
o   1563. general Ivan Lenković, kapetan; kapetan Senja 1532. i 1549. (s posadom od 6 vojnika)
o   1567. Pavao Lukanović, kapetan (v. Lopašić)
o   1567.? Andarget (v. Rački, 1947:5)
o   1568. Ivan Valić župnik
o   1568.-1582. Gašpar Raab, kapetan; Prije dolaska na Trsat bio je Raab više godina kapetan grada Senja.

Zakupnici
1582. - 1601. Raab
o   Nadvojvoda Karlo založio Trsat senjskom kapetanu Raabu za svotu od 3403 for. doživotno, a njrgovim nasljednicima još 10 godina. Dok je Raab bio posjednik trsatskog kaštela, dao je sniziti rimsku kulu na pola njezine visine, a građu upotrijebi za novi ulaz na zapadu.
o   1600. Mate Knežić župnik

? - 1601. Mate Rosaur, vlasnik / zakupnik (Rački 1947:5)

1603. - 1622. Knežić
o    Trsat je naslijedio Raabov zet Gašpar Knežić, opet kao zakupnik, od komore u zakup na 20 godina za svotu od 14.360 for. (Rački 1947:5)
o   sagrađen most preko Rečine na njegov trošak; na Rijeci sagradio kapelu Triju kraljeva (Tre re) 160?-1840.;
o   1610. Trsatski urbar
o   1613. Kirin župnik
o   1613.-1616. Franjo Glavinić gvardijan (provincijal 1610–13., 1616–19., 1619–22)
o   
1619. - 1640. naslijedio ga je sin Franjo Knežić upravitelj Pazinske grofovije, posjednik Muna, riječki gradski vijećnik, utemeljitelj ženskog benediktinskog samostana u Rijeci(Rački 1947:5)

?-? Ulrik Knežić ?
o   1620. gradačka komora nalaže obnovu zapuštenog kaštela
o   1620. Ivan Zotić župnik
o   1630. provincijal fra Mihael Kumar gvardijan (kasniji pomoćni biskup ljubljanski)

1634.
o   Trsatski posjed i kaštel uzalud je nastojao još jednom steći Nikola Frankopan Tržački, boreći se za njega između 1634. i 1639. godine. Tada su Frankopani definitivno izgubili Trsat (presudom od 10. 5. 1638.), koji se više ne pojavljuje ni u darovnicama i ostavštini Stjepana Frankopana Ozaljskog sredinom 16. stoljeća. Vrijedan je spomena i pokušaj Petra Zrinskoga koji je silom pokušao prisvojiti bar dio trsatskog posjeda, neke livade, vinograde i mlin u Martinšćici, protiv čega je oštro reaagirao kralj Ferdinand (cf. Acta conf. II. 12, 199, 258.)
o   Gavro Zara (Car) župnik 1637. god.
o   Jure Manzini župnik 1649. god.

Riječko-trsatski kapetani
1640. - 1747. riječko-trsatski kapetani

?-? Stefano Della Rovere, kapetan riječki i trsatski

1639.-1672. Ferdinando Della Rovere, kapetan riječki i trsatski
o   1643.-1648. Franjo Glavinić trsatski gvardijan
o   1644. kapetan trsatski Petar Čikulin. (Lukežić Irvin, Hommage a' Glavinić, Dometi 2-3/1986:91)
o   1648. Ivan Kučić župnik počinje pisati matice.
o   1651.-1652. Franjo Glavinić trsatski gvardijan
o   1653-1680. Nikola Antonić župnik piše spomenicu i popis župnika.
o   1657. Franjo Znajnević župnik
o   1661. Trsat je nacrtao carski inžinjer Martin Stier, u sklopu priprema za obnovu krajiških utvrda.
o   1671. Kad su Zrinska i Frankopanska primorska imanja potpala pod upravu ugarske komore, Trsat ostaje pod upravom riječkih carskih kapetana.
1673. - 1694. Giovanni Pietro dell'Argento, riječki kapetan, muž Ferdinandove sestre
o   1680-1693. Ivan Kučić župnik na početku stepenica sagradi kapelu s natpisom: "Hodi na pokoru".
o   1689.-1705. Petar Francetić (provincijal 1705.-1708.)
o   1693-1695. Mijo Sekulja župni administrator
1694. - 1701. Ottaviano bar. de Terzi
o   1695-1699. Dominik župnik arhiđakon modruški.
o   1699. Ivan Petrić nije dobio kanonsku investituru, pokopan je u crkvi, nadgrobni natpis je na ulazu u crkvu: "Monumentum hoc curavere fieri..."
o   1700-1702. Justo Krizmanić župnik
1701. - 1702. Benvenuto Della Rovere
1702. - 1715. Ottaviano bar. de Terzi
o   1702. Mate Tomašić nije dobio kanonsku investituru.
o   1703 - 1739. Jeronim de Gerovo (natpis na ulaznim vratima župnog stana).
1716. - 1725. Domenico Montanari
1725. - 1733. Adelmo Antonio Petazzi, guverner Primorja i riječki i trsatski kapetan
o   1739. Mate Paravić administrator.
1733. - 1740. Leopold Karl Rayn
1740. - 1747. Franz Karl Hohenwart von Gerolstein u. Rabensburg
o   1740-1770. Josip Zandonati župnik

Namjesništvo za Rijeku (Luogotenenza)
1747. - 1776. Namjesništvo za Rijeku (Luogotenenza) u sklopu Primorske trgovinske provincije (Commerzial=provinz), potčinjene Generalnoj komisiji i i Političkom zastupništvu u Ljubljani
1747. - 1751. Giuseppe de Denaro
1751. - 1776. Felice de Gerliczy (Gerliczi)
o   1750., 29. i 30. 11. potres. Nakon njega, Trsat je napušten, jer je gotovo razvaljen.
o   1770 - 1772. Grga Merčić župni administrator.
1776. - 1778. ?

Bakarski municipij
1778. - 1786. jedna od općina Bakarskog municipija, u sklopu hrvatsko-ugarskog kraljevstva
o   1779. Bakar proglašen slobodnim kraljevskim gradom s municipalnom samoupravom

Ugarsko primorje
1786. - 1791. Ugarsko primorje
o   bakarski municipij prebačen u Rijeku

1791. - 1809. ?
o   1800 - 1821.Fabijan Sablić župnik sagradio je drugi kat župne kuće.

Ilirske provincije
1809. - 1813. Ilirske provincije
o   1809 - 1847. Josip Vizner župnik riječki opat i prepošt.

Kraljevina Ilirija
1813. - 1822. Kraljevina Ilirija
o   ukinuta municipalna samouprava
o   Dominik Mifka, imenovani gradski načelnik Bakra

Nugent
1824. A. L. Adamić zakupljuje trsatski kaštel za 1 fl. godišnje "in signum dominii"
1826. A. L. Adamić prepušta prava Nugentu
1826. - 22. 8. 1862. grof Laval Nugent
o   1833. - 1874. Bakarski municipij
o   1847 - 1874. Paškal Zuvičić župnik produljio crkvu, podigao zvonik i nabavio orgulje.

22. 8. 1862. - 9. 8. 1902. pukovnik grof Artur Nugent
o   Nakon smrti maršala Nugenta grad je naslijedio njegov sin Artur

1874. upravna općina Trsat
o   1874. - 1875. Derenčin Marijan, načelnik općine
o   1874. - 1902. Ivan Baban župnik nabavio zvona, pokopan na novom groblju.
o   1876. trsatskoj općini su pridružene Draga i obje Kostrene.
o   1876. - 1885. Stanko Lukanović (1839.-1912.), načelnik općine, bivši činovnik Riječke županije
o   1877. sjedište trsatske općine je preneseno na Sušak, mada je staro ime zadržano.
o   1877. - 1887. Hinko Bačić načelnik općine
o   1887 - 1907   Hinko vitez Bačić načelnik općine (rođ. Rijeka 1857 - umro Sušak, 20. IV. 1918)


9. 8. 1902. - 1941./1945.
o   Iza smrti Artura 6. 5. 1897. g. kupila ga je na javnoj dražbi 9. VIII. 1902. godine Arturova nećakinja Ana Nugent.
o   1902. Krsto Lončarić župni administrator.
o   1902 - 1933. Andrija Rački župnik naizmjenično je imao 15-ak kapelana.
o   1908 -    ?       Andrija Sablić načelnik općine
o   1913 -    ?        dr. Frane Domazetović načelnik općine

o   1919. Sušak je proglašen gradskom općinom.
o   1923. - Kučić Juraj, bivši narodni poslanik i veliki župan
o   1929. - 1939. Ružić Gjuro ml.
o   1933. o. Kalisto Medved OFM privremeni upravitelj župe.
o   1933 - 1936. o. Anaklet Zadravec OFM privremeni upravitelj župe.
o   1936 - 1938. Martin Bubanj upravitelj župe.
o   1938 - 1941. Josip Blažina upravitelj župe.
o   1940. - 194?. Marijo Šarinić, gradski načelnik, tajnik kotarske HSS
o   1941. Adam Muchtin upravitelj župe (nekoliko mjeseci).
o   1941 - 1971. Mirko Župan župnik.
o   1943 - 1945. Fran Špehar, izvanredni povjerenik za  upravno područje Sušak - Krk.


1947. Grad Rijeka

« Zadnja izmjena: 03.10.2016., 15:15:27 kobler »